Status: Ongoing

Server time: 15.06.2024 18:22

Tender card #FNTN-2022-05-NZ-Antibiotiká
Lieky ATC skupiny J01-Antibiotiká na systémové použitie

Information

ID of tender
33250
Name of content of tender
Lieky ATC skupiny J01-Antibiotiká na systémové použitie
Tender ref. no.
FNTN-2022-05-NZ-Antibiotiká
Public tender journal ref. no.
49020 - MST
EU journal ref. no.
2022/S 230-663789
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
334 975,27 EUR
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka tovarov: Lieky ATC skupiny J01-Antibiotiká na systémové použitie , vrátane dopravy na miesto plnenia do nemocničnej lekárne verejného obstarávateľa v postavení kupujúceho na základe vystavených objednávok a za podmienok uvedených v rámcovej dohode počas jej trvania. Lieky, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke vo verejnej súťaži musia spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, spĺňať požadované kritéria podľa platnej legislatívy a podľa registračného rozhodnutia, byť dodávané v originálnom balení.
Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy.
Predmet zákazky je rozdelený do 35 častí. Keďže sa bude vyhodnocovať predmet zákazky jednotlivo tzn. každá časť samostatne, uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.01.2023 09:00:00
Planned opening of bids
10.01.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lenka Kiss-Tóthová
lenka.kiss-tothova@fntn.sk
+421 326566235

Documents

1. Tigecyklín na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 727,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

2. Ampicilín na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
763,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

3. Benzylpenicilín na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 453,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

4. Amoxicilin a inhibítor betalaktamázy pre perorálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 725,88 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

5. Amoxicilin a inhibítor betalaktamázy pre parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
49 785,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

6. Sultamicilín na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
13 027,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

7. Sultamicilín na perorálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
431,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

8. Piperacilín a inhibítor betalaktamázy na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 187,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

9. Cefazolín na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

10. Cefuroxím na perorálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 216,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

11. Cefuroxím na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 141,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

12. Cefotaxím na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
18 415,95 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

13. Ceftazidím na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 330,34 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

14. Ceftriaxon na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
15 012,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

15. Cefixim na perorálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 539,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

16. Cefoperazón a inhibítor betalaktamázy na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 272,36 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

17. Meropeném na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
40 046,43 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

18. Ertapeném na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
21 703,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

19. Sulfametoxazol a trimetoprim na perorálne a parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 372,10 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

20. Klaritromycín na perorálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 394,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

21. Klaritromycín na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
20 020,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

22. Klindamycín na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 869,68 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

23. Klindamycín na perorálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
497,05 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

24. Gentamycín sterilizovaný implantát

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 427,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

25. Gentamycín na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 239,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

26. Amikacín na parenterálne použitie 100 ml

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

27. Amikacín na parenterálne použitie 2 ml

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 458,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

28. Ciprofloxacín na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
27 280,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

29. Ciprofloxacín na perorálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
513,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

30. Moxifloxacín na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 600,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

31. Vankomycín na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 457,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

32. Kolistín pre parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
13 260,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

33. Metronidazol pre parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
19 200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

34. Linezolid na parenterálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 380,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

35. Linezolid na perorálne použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
727,28 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Further CPV
33651100-9 - Antibacterials for systemic use
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement