Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 00:26

DPS tender card #7/FNTT
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava OPERACKY dokup

Information

ID of tender
3330
Name of content of tender
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava OPERACKY dokup
Tender ref. no.
7/FNTT
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
31 850,00 EUR
Main CPV
33194100-7 - Devices and instruments for infusion
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Dodanie infúznej techniky v rozsahu podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2019 10:00:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Aneta Raciková
aneta.racikova@fntt.sk
+421 335938159

Documents