Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 14:57

Tender card #R1-9/103/2019
Základné potraviny

Information

ID of tender
3346
Name of content of tender
Základné potraviny
Tender ref. no.
R1-9/103/2019
Public tender journal ref. no.
103/2019 13479-MST
EU journal ref. no.
2019/S 099-239134
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 410 666,00 EUR
Main CPV
15800000-6 - Miscellaneous food products
Further CPV
15330000-0 - Processed fruit and vegetables
15830000-5 - Sugar and related products
15850000-1 - Pasta products
15860000-4 - Coffee, tea and related products
15870000-7 - Condiments and seasonings
15890000-3 - Miscellaneous food products and dried goods
15980000-1 - Non-alcoholic beverages
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Vyžaduje sa komplexná dodávka tovarov vo vyžadovanom obsahu, rozsahu a v sortimente tovarov definovaných CPV.
Stávajúca tovarová skladba potravinárskych výrobkov nevyhnutných pre zabezpečovanie stravy pre pacientov a zamestnancov jednotlivých nemocníc verejného obstarávateľa je členená v závislosti od tovarových skupín (základné potraviny, mrazené potraviny, ovocie a zelenina, mäso a výrobky, mlieko a výrobky, pečivo a výrobky a pod.) a ďalšie jej členenie by bolo ekonomicky a technicky problematické a neprehľadné.
Vyžadovaný sortiment tovarov zaradený do kategórie „Základné potraviny“ je štandardný skladový sortiment veľkoobchodu a spoločností zaoberajúcich sa nákupom, skladovaním, distribúciou a predajom potravinárskych výrobkov, ako základnej suroviny alebo polotovaru pre prípravu pokrmov.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka balených (vrecovaných, sáčkovaných a konzervovaných) potravín a potravinárskych výrobkov s určením pre stravovacie zariadenia verejného obstarávateľa za účelom prípravy pokrmov pre pacientov a zamestnancov, v predpokladaných objemoch, v sortimente a v čase, v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava a vykládka v mieste plnenia, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.06.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents