Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 08:26

DPS tender card #MF/014640/2022-272-001
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre MF SR - výzva č. 1

Information

ID of tender
33498
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre MF SR - výzva č. 1
Tender ref. no.
MF/014640/2022-272-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných a regulovaných služieb do odberných miest verejného obstarávateľa Ministerstva financií Slovenskej republiky na obdobie 3 mesiacov od 01.01.2023 od 00:00 hod. do 31.03.2023 24:00 hod. Odberné miesta (OM) a predpokladaná spotreba OM sú uvedené v Prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ MF SR z dôvodu, že ceny elektrickej energie sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ vyjadruje predpokladaným množstvom - 236,71 MWh spolu za OM uvedené v Prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.11.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
07.11.2022 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Silvia Uhnáková
silvia.uhnakova@mfsr.sk
+421 259584007
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Documents