Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 16:42

DPS card #MF/014640/2022-272
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie

Information

ID of tender
29741
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie
Tender ref. no.
MF/014640/2022-272
Public tender journal ref. no.
37788-MUT
EU journal ref. no.
2022/S 157-449387
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS je dodávka elektrickej energie do odberných miest Ministerstva financií SR a DataCentra po dobu trvania DNS, vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou elektrickej energie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcim technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS), za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku PDS na obdobie 48 mesiacov.

Notes

Jedná sa o príležitostné spoločné obstarávanie, ktoré sa uskutočňuje na základe Dohody o príležitostnom spoločnom postupe pri verejnom obstarávaní č. 2022/162 zo dňa 04.08.2022 uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom.
Verejný obstarávateľ z dôvodu, že ceny elektrickej energie sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ vyjadruje predpokladaným množstvom - 13 148 MWh spolu za MF SR a DataCentrum (z toho MF SR 4 048 MWh a DataCentrum 9 100 MWh). Zákazky sa budú zadávať priebežne podľa potreby samostatne pre Ministerstvo financií SR a samostatne pre Datacentrum.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
14.09.2022 10:00:00
Planned opening of requests
14.09.2022 10:10:00
Lehota na predkladanie žiadostí
Unlimited

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Silvia Uhnáková
silvia.uhnakova@mfsr.sk
+421 259584007

Documents

Tenders