Status: Ongoing

Server time: 16.04.2024 15:54

Tender card #ID 3435
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS AMBRA

Information

ID of tender
33575
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS AMBRA
Tender ref. no.
ID 3435
Public tender journal ref. no.
46032 - MST Vestník č. 235/2022 - 02.11.2022
EU journal ref. no.
2022/S 210-600701 zo dňa 31.10.2022
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
252 840,00 EUR
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
03200000-3 - Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
15810000-9 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15500000-3 - Dairy products
15896000-5 - Deep-frozen products
15100000-9 - Animal products, meat and meat products
03142500-3 - Eggs
15812200-5 - Cakes
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na štrnásť samostatných častí:

1. Ovocie a zelenina
2. Chlieb a pečivo
3. Mlieko a mliečne výrobky
4. Mrazené mäso
5. Mrazené ryby
6. Mrazené polotovary
7. Cestoviny
8. Trvanlivé potraviny
9. Vajcia
10. Zákusky

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Rámcové dohody uzavrie verejný obstarávateľ s prvými tromi uchádzačmi v poradí. V priebehu novembra 2023 prebehne pre zazmluvnených dodávateľov opätovné otvorenie súťaže.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
28.11.2022 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
Address
Rúbanisko III 2938/52
Lučenec
98403, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents

1. Ovocie a zelenina

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
33 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
03200000-3 - Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
Outcome of tender
Framework Agreement

2. Chlieb a pečivo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
34 466,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15810000-9 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
Outcome of tender
Framework Agreement

3. Mlieko a mliečne výrobky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
46 962,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15500000-3 - Dairy products
Outcome of tender
Framework Agreement

4. Mrazené mäso

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
33 251,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15896000-5 - Deep-frozen products
Outcome of tender
Framework Agreement

5. Mrazené ryby

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 949,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15220000-6 - Frozen fish, fish fillets and other fish meat
Outcome of tender
Framework Agreement

6. Mrazené polotovary

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 446,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15896000-5 - Deep-frozen products
Outcome of tender
Framework Agreement

7. Cestoviny

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 371,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15850000-1 - Pasta products
Outcome of tender
Framework Agreement

8. Trvanlivé potraviny

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
69 628,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

9. Vajcia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 732,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
03142500-3 - Eggs
Outcome of tender
Framework Agreement

10. Zákusky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 035,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
03142500-3 - Eggs
Outcome of tender
Framework Agreement