Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 01:27

Tender card #ZsNH/012/2022
Obytné mobilné bunky - kontajnery

Information

ID of tender
34343
Name of content of tender
Obytné mobilné bunky - kontajnery
Tender ref. no.
ZsNH/012/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
36 000,00 EUR
Main CPV
34221000-2 - Special-purpose mobile containers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka a montáž 2 ks nových nerepasovaných kontajnerov – mobilných buniek a 1 ks fekálny tank súžiaci ako septik na vopred pripravené základy a pripojenie na existujúce rozvody inžinierskych sietí (základy a prípojky budú zrealizované podľa požiadaviek úspešného uchádzača. Termín realizácie je do 150 dní od nadobudnutia platnosti zmluvy. Miesto realizácie je LESY SR š.p., organizačná zložka OZ Tribeč, Revištské Podzámčie - Rybník.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2022 09:00:00
Planned opening of bids
23.11.2022 09:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tribeč
Address
Parková 7
Topoľčianky
95193, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 000000000

Documents