Status: Cancelled

Server time: 07.02.2023 02:07

DPS tender card #SE-VO1-2022/002162-028
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre Finančnú správu SR DNS

Information

ID of tender
34538
Name of content of tender
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre Finančnú správu SR DNS
DPS category
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Tender ref. no.
SE-VO1-2022/002162-028
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny a distribúcie elektriny do približne 156 odberných miest pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku počas obdobia od 01.01.2023 – 31.12.2023.

Predpokladaný objem odobratej elektriny je 11 164, 954 MWh.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 11:00:00
Planned opening of bids
05.12.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Milan Varga
milan.varga2@minv.sk
+421 250944569

Documents