Status: Completed

Server time: 09.12.2023 19:46

DPS tender card #DNS/kamenivo/15/2022
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, časť A (bez dopravy), Lesná správa Prievidza, lokalita Cígeľ, Poruba, výzva č. 15/2022

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
34646
Name of content of tender
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, časť A (bez dopravy), Lesná správa Prievidza, lokalita Cígeľ, Poruba, výzva č. 15/2022
Tender ref. no.
DNS/kamenivo/15/2022
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
22 800,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie v nasledujúcich frakciách a množstvách:
Frakcia 0/63 - 800t
Frakcia 8/16 - 800t
Frakcia 32/63 - 1000t
Lomový kameň /spod lomovej steny -200t

Miesto vykládky/miesto dodania predmetu zákazky:
Lesná správa Prievidza,
lokalita Cigeľ, Poruba, 971 01 Prievidza, Skladová,
súradnice 48°45´44,5“N a 18°37´37,6“E (48.762373, 18.627112).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2022 07:00:00
Planned opening of bids
29.11.2022 07:10:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Považie
Address
Hodžova 38
Trenčín
91101, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 000000000

Documents