Status: Completed

Server time: 08.06.2023 14:58

DPS tender card #SE-VO2-2022/004915
Elektrospotrebiče, klimatizácia, kuchynská a biela technika výzva č. 01

Information

ID of tender
34721
Name of content of tender
Elektrospotrebiče, klimatizácia, kuchynská a biela technika výzva č. 01
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/004915
Public tender journal ref. no.
č. 200/2022 pod zn. 40564-MUT zo dňa 13.9. 2022
EU journal ref. no.
2022/S 175-494845 zo dňa 12.09.2022
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
955 020,34 EUR
Main CPV
39700000-9 - Domestic appliances
Further CPV
39711100-0 - Refrigerators and freezers
39711110-3 - Refrigerator-freezers
39710000-2 - Electrical domestic appliances
39711123-7 - Upright-type freezers
39711130-9 - Refrigerators
39713100-4 - Dishwashing machines
39713200-5 - Clothes-washing and drying machines
39721000-2 - Domestic cooking or heating equipment
39713430-6 - Vacuum cleaners
31521100-5 - Desk lamps
42161000-5 - Hot-water boilers
42512000-8 - Air-conditioning installations
39710000-2 - Electrical domestic appliances
39721310-8 - Air heaters
39714100-1 - Ventilators
39717000-1 - Fans and air-conditioning appliances
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie bielej techniky pre potreby MV SR a krajských centier podpory MV SR, dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania (miesto vyloženia sa môže nachádzať na poschodí bez výťahu) a ďalšie náklady, ako recyklačný poplatok, obalový materiál, rozbalenie a ekologická likvidáciu odpadu z obalu tovaru.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590

Documents