Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 12:36

Tender card #5151/2022/520
Služby spojené s prípravou a realizáciou recertifikácie systému manažérstva proti korupcii, podľa normy ISO 37001:2017

Messages