Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 02:28

Tender card #01/05/2019
Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta

Information

ID of tender
3493
Name of content of tender
Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta
Tender ref. no.
01/05/2019
Public tender journal ref. no.
10424-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
195 779,95 EUR
Main CPV
45233251-3 - Resurfacing works
Further CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
45233160-8 - Paths and other metalled surfaces
45223300-9 - Parking lot construction work
45233161-5 - Footpath construction work
45233120-6 - Road construction works
45233253-7 - Surface work for footpaths
45233320-8 - Foundation work for roads
45233220-7 - Surface work for roads
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je oprava povrchov chodníkov a komunikácií na území mesta. Z technického hľadiska ide o realizáciu novej konštrukcie vrchného krytu z asfaltových zmesí, zatrávňovacej dlažby alebo betónovej dlažby s výškovým a smerovým napojením na existujúce komunikácie s výškovým upravením poklop a vpustí na týchto stavebných objektoch:
1. Ul. Kpt. Nálepku
2. Oprava parkoviska z pozdĺžneho na kolmé za BD 1215
3. Vytvorenie parkovacej plochy pred BD 1337
4. Oprava komunikácie na sídl. Dubník, stredná odbočka ku cintorínu
5. Ul. Nám. Slobody-Oprava chodníka pred Bazilikou
6. Ul. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211
7. Chodník Q, R
8. Sídlisko Okulka-Oprava parkovacích plôch
9. Ul. Školská-oprava komunikácie
10. Sídlisko Juh-Oprava parkoviska pred BD 1058
11. Oprava chodníka pred BD 1048
12. Oprava plochy pri večierke
13. Ul. Krátka

Na niektorých objektoch je potrebné pripraviť aj podklady pod kryty komunikácií a chodníkov, vybúrať obrubníky, osadiť nové obrubníky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
29.05.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Vranov nad Topľou
Address
Dr. C. Daxnera 87/1
Vranov nad Topľou
09316, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgas@stonline.sk
+421 905127229
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6463

Documents