Status: Completed

Server time: 30.11.2023 22:58

Tender card #CP 35/2022
Kancelárske potreby

Information

ID of tender
34982
Name of content of tender
Kancelárske potreby
Tender ref. no.
CP 35/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
25 695,00 EUR
Main CPV
30192000-1 - Office supplies
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania kancelárskych potrieb pre Dopravný podnik Bratislava, a. s.
Predmet zákazky je ďalej bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy (excel príloha).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.12.2022 09:00:00
Planned opening of bids
23.12.2022 09:30:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Documents