Status: Completed

Server time: 29.02.2020 11:06

Tender card #2016/BOJ/81
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti

Information

ID of tender
35
Name of content of tender
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti
Tender ref. no.
2016/BOJ/81
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
10 820,00 EUR
Main CPV
66510000-8 - Insurance services
Further CPV
66515200-5 - Property insurance services
66519200-3 - Engineering insurance services
66516400-4 - General liability insurance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je najmä poistenie majetku proti živelným rizikám, poistenie proti odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Ponuka
09.12.2016 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Bojnice
Address
Sládkovičova 1
Bojnice
972 01, Slovak republic
Process supervisor
Silvia Grunzweigová
grunzweigova@vosk.sk
+421 904821119

Documents