Status: Ongoing

Server time: 03.02.2023 07:59

DPS card #1802/2020
Elektrická energia 2021-2024

Information

ID of tender
7391
Name of content of tender
Elektrická energia 2021-2024
Tender ref. no.
1802/2020
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
900 000,00 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa elektrickej energie pre potreby mesta Žiar nad Hronom. Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a súvisiacich služieb pre Mesto Žiar nad Hronom, ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom (odberné miesta budú konkrétne špecifikované pri vyhlasovaní konkrétnych zákazkách). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
06.07.2020 00:00:00
Planned opening of requests
07.07.2020 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents

Tenders