Status: Completed

Server time: 19.05.2024 13:56

Tender card #ZsNH/015/2022
Vyhotovenie projektovej dokumentácie - Lesná cesta Nad Nivy, novostavba

Information

ID of tender
35073
Name of content of tender
Vyhotovenie projektovej dokumentácie - Lesná cesta Nad Nivy, novostavba
Tender ref. no.
ZsNH/015/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
18 333,33 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácii stavby s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb., resp. iného povolenia, ktoré ho nahrádza spolu s vybavením územného rozhodnutia a stavebného povolenia na realizáciou predmetnej stavby. Požadovaný termín ukončenia zákazky pre vypracovanie projektovej dokumentácie je najneskôr: do 31.1.2023. Bližšie informácie nájdete v dokumentoch zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2022 07:15:00
Planned opening of bids
08.12.2022 07:20:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Považie
Address
Hodžova 38
Trenčín
91101, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 918646458

Documents