Status: Completed

Server time: 06.02.2023 00:39

Tender card #SE-OHZ2-2022/004704
Požiadavka na obstaranie spotrebného brúsneho materiálu na metalografické skúmanie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

Messages