Status: Ongoing

Server time: 30.11.2022 15:32

Tender card #SE-OHZ2-2022/004704
Požiadavka na obstaranie spotrebného brúsneho materiálu na metalografické skúmanie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

Information

ID of tender
35097
Name of content of tender
Požiadavka na obstaranie spotrebného brúsneho materiálu na metalografické skúmanie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.
Tender ref. no.
SE-OHZ2-2022/004704
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
6 782,09 EUR
Main CPV
33136000-2 - Rotary and abrasive instrument
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Požiadavka na obstaranie spotrebného brúsneho materiálu na metalografické skúmanie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2022 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Tomáš Franko
tomas.franko@minv.sk
+421 961054098

Documents