Status: Completed

Server time: 07.02.2023 02:25

Tender card #CPBB-ON-2021/002090
Tornaľa OO PZ, rekonštrukcia objektu

Information

ID of tender
35236
Name of content of tender
Tornaľa OO PZ, rekonštrukcia objektu
Tender ref. no.
CPBB-ON-2021/002090
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
46 795,00 EUR
Main CPV
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v rozsahu: zabezpečenie vstupných podkladov, zabezpečenie projektovej prípravy stavby - realizačný projekt a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.12.2022 10:00:00 (Online access to bids)

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Eva Klučiarová
eva.kluciarova@minv.sk
+421 961605584

Documents