Status: Completed

Server time: 22.02.2024 04:48

Tender card #35369
Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o. - Mobilný kotol

Information

ID of tender
35369
Name of content of tender
Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o. - Mobilný kotol
Tender ref. no.
35369
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom projektu sú investície na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o., konkrétne obstaranie dvoch typov mobilných kotlov umiestnených v jednom kontajneri.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2022 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
MPconnect s.r.o.
Address
P. Pazmáňa 49/3
Šaľa
92701, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Kavuľa
kavula@mpconnect.sk
+421 918493642

Documents