Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 20:19

DPS tender card #09484/2021/ODDVO-045
Zabezpečenie dodávok ovocia a zeleniny pre organizácie BBSK_Výzva č. 25

Information

ID of tender
35397
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávok ovocia a zeleniny pre organizácie BBSK_Výzva č. 25
DPS category
Ovocie a zelenina
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO-045
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
180 753,00 EUR
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Further CPV
03222320-2 - Apples, pears and quinces
03221000-6 - Vegetables
03221113-1 - Onions
03221240-0 - Tomatoes
03221410-3 - Cabbage
03221112-4 - Carrots
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zákazka sa vyhlasuje Centrálna obstarávacia organizácia v rámci kategórie č. 1 DNS s názvom: Ovocie, zelenina a súvisiace produkty. Predmetom zákazky je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny s pôvodom od pestovateľov, farmárov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci okresov: Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Brezno.

Predmetom zákazky je dodávka potravín – ovocia a zeleniny v rozsahu podľa prílohy č. 1 Katalóg.

Predmet zákazky bude dodávaný od nadobudnutia účinnosti zmlúv na obdobie 6 mesiacov.
Frekvencia dodávok pre jednotlivé okresy je uvedená v prílohe č. 3 Frekvencia dodávok do jednotlivých zariadení a v prílohe č. 2 Rámcová dohoda.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Každá OVZP uzavrie s úspešným dodávateľom zmluvu samostatne.

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny položky. Pod cenou sa rozumie cena za mernú jednotku položky v EUR s DPH, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ uzavrie kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom na položky, ktoré sa umiestnili z hľadiska plnenia kritéria na prvom mieste v poradí.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.12.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
19.12.2022 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents

Cibuľa žltá

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 172,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Cibuľa biela

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
375,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Cibuľka lahôdková zväzok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
752,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Cesnak

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 333,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Cvikla

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 296,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Hruška

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 272,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Jablko červené

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
15 705,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Jablko zelené

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 885,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Kaleráb (kus)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 123,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Kaleráb gigant (kg)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
709,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Kapusta kyslá

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
19 389,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Kapusta biela, neskorá

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 790,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Mrkva

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 476,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Paradajky cherry (kg)

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 020,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Petržlen

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 358,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Reďkovka červená, zväzok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 069,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Zeler

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 394,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Kapusta biela, skorá

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 325,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Paradajky coctejl

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 860,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Paradajky voľné

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
30 268,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
One-off Contract

Paprika pcr

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
14 552,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Čalamáda 1/3/5/10 kg

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 430,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement

Uhorky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
23 200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Outcome of tender
Framework Agreement