Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 11:20

Tender card #7/2019
Učebné pomôcky - mechatronika

Information

ID of tender
3567
Name of content of tender
Učebné pomôcky - mechatronika
Tender ref. no.
7/2019
Public tender journal ref. no.
11381 - WYT Vestník č. 89/2019 - 07.05.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
109 166,67 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok -mechatronika.
Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.05.2019 09:00:00
Planned opening of bids
20.05.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredná odborná škola drevárska
Address
Lúčna 1055
Vranov nad Topľou
09301, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/private/organization/9917/orders

Documents