Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 11:39

Tender card #S-SLE/49460/22
Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

Information

ID of tender
35762
Name of content of tender
Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská
Tender ref. no.
S-SLE/49460/22
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
32 770 327,58 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem stavby je rekonstrukce celého uličního prostoru ulic Zámostní, Vilová a Sazečská.

Brief description of tender or procurement

Předmětem stavby je rekonstrukce celého uličního prostoru ulic Zámostní, Vilová a Sazečská.

IO101 Komunikace

Ul. Zámostní

Celková délka rekonstruované komunikace je 0,291 km, začátek úprav u křižovatky ul. Sazečská, konec u křižovatky ul. Michálkovická. Je zde navrženo zúžení stávající jednosměrné komunikace na 4,0 až 4,25 m, zřízení parkovacích pruhů a kolmých parkovacích míst. Podél celé komunikace jsou obnoveny chodníky a stávající sjezdy.

Ul. Sazečská

Celková délka rekonstruované komunikace je 0,159 km, začátek úprav je u křižovatky ul. Zámostní, konec u křižovatky ul. Vilová. Je navržená jednosměrná komunikace šířky 3,25 m, stání jsou šikmá 45 stupňů šířky 4,3 m s přesahem 0,5 m do zeleně. Po pravé straně je obnoven stávající chodník šířky 2 m. Vybourá se nefunkční venkovní schodiště na parcele 1164/1 a 1164/9.

Ul. Vilová

Celková délka rekonstruované komunikace je 0,127 km., začátek úprav u křižovatky ul. Sazečská, konec u křižovatky ul. Zámostní. Nový návrh respektuje stávající šířkové uspořádáni – komunikace šířky 6-6,3 m, chodníky šířky cca 2 m. Po levé straně navržena 4 podélná parkovací stání šířky 2 m a délky 6,5 m.

Úpravy na parcele č. 1152/2

Stávající terén ve špičce parcely se srovná /tj. mimo kořenový prostor stávajícího stromu/, osadí se nové lavičky a odpadkový koš. Přes plochu je navržená stezka pro chodce s mlátovým povrchem šířky 1,05. Nová výsadba stromů a osetí bude realizována v rámci SO 801 Sadbové úpravy.

IO 401 Veřejné osvětlení

Demontáž a montáž nového osvětlení na ulici Zámostní.

IO 801 Sadové úpravy

Řeší sadové /vegetační/ úpravy podél ulice Zámostní v souvislosti s její rekonstrukcí. Stávající stromy v blízkosti cesty budou vykáceny. Volná místa mimo ochranná pásma podzemních sítí budou využita k výsadbě pásu keřů na kmínku, vč. následné péče.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
03.01.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Address
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Documents

Complete public documentation for the tender can be found on the Profile of the contracting authority.