Status: Completed

Server time: 19.09.2021 10:19

DPS tender card #DNS/VO3/2019
Starostlivosť o cestnú zeleň - orezy a výruby stromov (trolejové vedenia, dopravné značky, CSS) v cestnej zeleni na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy

Information

ID of tender
3584
Name of content of tender
Starostlivosť o cestnú zeleň - orezy a výruby stromov (trolejové vedenia, dopravné značky, CSS) v cestnej zeleni na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy
Tender ref. no.
DNS/VO3/2019
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
377 448,00 EUR
Main CPV
90600000-3 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
Further CPV
90611000-3 - Street-cleaning services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Údržbou cestnej zelene sa pre potreby tohto verejného obstarávania rozumie orez stromov, výrub stromov, vybratie pňov, výrub nevhodných drevín a s tým súvisiace činnosti.
Nakladaním s odpadmi sa pre potreby tohto verejného obstarávania naloženie odpadov a odvoz na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne a s tým súvisiace činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov platných na území SR.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Viazanosť ponúk je do 31.10.2019.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.06.2019 14:00:00
Planned opening of bids
05.06.2019 14:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Michal Garaj
michal.garaj@bratislava.sk
+421 259356342

Documents