Status: Completed

Server time: 14.07.2024 19:09

DPS tender card #S23508-2022-OZZ-005
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č.2

Information

ID of tender
35976
Name of content of tender
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č.2
DPS category
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR
Tender ref. no.
S23508-2022-OZZ-005
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť.
Predpokladaný rozsah zákazky je v MWh.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.01.2023 10:00:00
Planned opening of bids
03.01.2023 10:10:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Natália Paugschová
natalia.paugschova@health.gov.sk
+421 259373253

Documents

Časť č. 1

Status
Completed
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 2

Status
Completed
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 3

Status
Completed
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 4

Status
Completed
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 5

Status
Completed
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 6

Status
Completed
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 7

Status
Completed
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 8

Status
Completed
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract