Status: Completed

Server time: 18.01.2020 19:09

Tender card #S/20100/OVO/2016
Zimná údržba komunikácií a parkovísk

Information

ID of tender
36
Name of content of tender
Zimná údržba komunikácií a parkovísk
Tender ref. no.
S/20100/OVO/2016
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
7 850,000 EUR
Main CPV
45233141-9 - Road-maintenance works
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Zimná údržba pre zabezpečenie zjazdnosti komunikácií.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Schedule

Ponuka
19.12.2016 12:30:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents