Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 23:30

Tender card #2018/TU/12
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne - časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou

Messages