Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 15:55

Tender card #2018/TU/12
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne - časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou

Information

ID of tender
3616
Name of content of tender
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne - časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou
Tender ref. no.
2018/TU/12
Public tender journal ref. no.
2898 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
333 953,37 EUR
Main CPV
45213280-9 - Construction works for compost facility
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá, SO 02 Rozšírenie kompostárne a prestrešenie časti kompostárne časť rozšírenie kompostárne neprestrešenou spevnenou plochou. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2019 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Stará Turá
Address
Ulica SNP 1/2
Stará Turá
91601, Slovak republic
Process supervisor
Marek Halmo
halmo.ma@gmail.com
+421 949581914
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4692