Status: Ongoing

Server time: 25.02.2024 09:10

Tender card #35477/2022
Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča

Information

ID of tender
36329
Name of content of tender
Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča
Tender ref. no.
35477/2022
Public tender journal ref. no.
144 - MSS
EU journal ref. no.
2023/S 001-000124
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
285 730,00 EUR
Main CPV
72330000-2 - Content or data standardization and classification services
Further CPV
72212000-4 - Programming services of application software
72600000-6 - Computer support and consultancy services
72600000-6 - Computer support and consultancy services
72250000-2 - System and support services
72212732-9 - Data security software development services
72260000-5 - Software-related services
72260000-5 - Software-related services
72263000-6 - Software implementation services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzač je povinný predložiť ponuku na celý predmet zákazky a oceniť všetky položky v plnom rozsahu.

Verejný obstarávateľ z dôvodu vysokej pracnosti a z toho vyplývajúcej zvýšenej chybovosti uprednostňuje, aby koordinácia zdrojov a kapacít potrebných na realizáciu jednotlivých aktivít projektu (čiastkových plnení) vychádzala zo strany jedného zhotoviteľa a uplatňovala jednotný prístup. V nadväznosti na priamu previazanosť jednotlivých aktivít projektu (čiastkových plnení) na časový harmonogram realizácie, nemôže verejný obstarávateľ pripustiť, aj so zohľadnením disponibilného časového fondu, vznik aj minimálneho rizika spojeného s nedosiahnutím vzájomnej dohody medzi rôznymi zhotoviteľmi a ich jednotlivými členmi tímu. Hlavné aktivity projektu sú navzájom prepojené a každá zmena má vplyv aj na ďalšie časti.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je prostredníctvom odborných služieb implementovať projekt Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča do informačného systému verejného obstarávateľa a to úpravou existujúcich služieb, dodaním nových požadovaných služieb, dodaním požadovaných interných integrácií a funkcionalít na existujúce systémy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 11:00:00
Planned opening of bids
31.01.2023 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Levoča
Address
Nám. Majstra Pavla 4
Levoča
05401, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Annamária Lukáčová
lukacovaannamaria@gmail.com
+420 904090344
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6112

Documents