Status: Ongoing

Server time: 03.06.2023 10:43

DPS card #99/DNS/OVP/11/22Ba
Nábytok - nezdravotnícky

Information

ID of tender
36384
Name of content of tender
Nábytok - nezdravotnícky
Tender ref. no.
99/DNS/OVP/11/22Ba
Public tender journal ref. no.
740-MUT
EU journal ref. no.
2023/S 006-012602
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
255 000,00 EUR
Main CPV
39100000-3 - Furniture
Further CPV
39120000-9 - Tables, cupboards, desk and bookcases
39130000-2 - Office furniture
39150000-8 - Miscellaneous furniture and equipment
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup nábytku - nezdravotníckeho, ktorý je na trhu bežne dostupný.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
39100000-3 Nábytok
39120000-9 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
39130000-2 Kancelársky nábytok
39150000-8 Rôzny nábytok a vybavenie
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia a požadované technické parametre, miesto dodania a montáže predmetu zákazky, lehota dodania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
09.02.2023 10:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
27.03.2024 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Ľudmila Balková
balkova@unm.sk
+421 434203126

Documents

Tenders