Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 19:38

DPS tender card #F.3.1/2019/303-07_OPERAC DOKUP
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Nové Zámky OPERACKY dokup

Information

ID of tender
3642
Name of content of tender
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Nové Zámky OPERACKY dokup
Tender ref. no.
F.3.1/2019/303-07_OPERAC DOKUP
Public tender journal ref. no.
14325-MUT
EU journal ref. no.
2018/S 195-440939
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
12 000,00 EUR
Main CPV
33194100-7 - Devices and instruments for infusion
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
30.05.2019 11:30:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Vladimír Lipovský
obstaravanie5@nspnz.sk
+421 356912245

Documents