Status: Ongoing

Server time: 23.03.2023 07:03

Tender card #IB.271.1.2023
„Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ”.

Information

ID of tender
36508
Name of content of tender
„Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ”.
Tender ref. no.
IB.271.1.2023
Public tender journal ref. no.
2023/BZP 00014084/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45233120-6 - Road construction works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego” (dalej Inwestycja lub Projekt).
Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Budowa nowej drogi:
a. wykonanie włączenia projektowanej drogi wewnętrznej do drogi powiatowej w KM 0+000
i do drogi gminnej w KM 0+406;
b. wycinka drzew i krzewów oraz usunięcie karpin, na podstawie decyzji zezwalającej na ich wycinkę wraz z transportem drzewa na wskazane miejsce;
c. zdjęcie humusu na powierzchni projektowanych robót budowlanych;
d. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi;
e. zabudowa krawężników na ławie betonowej z oporem;
f. wykonanie podbudowy stanowiącej warstwę konstrukcyjną drogi;
g. wykonanie nawierzchni bitumicznej w warstwie wiążącej i ścieralnej;
h. wykonanie poboczy tłuczniowych po obu stronach jezdni, na całej długości projektowanej drogi wewnętrznej;
i. odtworzenie terenów zielonych;
j. wykonanie oznakowania pionowego drogi.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
24.01.2023 09:00:00
Planned opening of bids
24.01.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Gmina Kuźnia Raciborska
Address
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Republic of Poland
Process supervisor
Sabina Zielińska
sabina.zielinska@umkuznia.pl
+48 324191224
Link to online profile of contracting authority
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Documents