Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 15:06

Tender card #S/26445/OVO/2022
Strážna služba

Information

ID of tender
36705
Name of content of tender
Strážna služba
Tender ref. no.
S/26445/OVO/2022
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 023/2023 zo dňa 01.02.2023 pod zn. 03940-WNS
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
130 434,20 EUR
Main CPV
79713000-5 - Guard services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Bližšie uvedené v Prílohe č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.02.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Renáta Sobotková
rsobotkova@vusch.sk
+421 557891668

Documents