Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 01:29

Tender card #FNTN-2019-07-NZ-VS-CT
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu

Information

ID of tender
3679
Name of content of tender
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu
Tender ref. no.
FNTN-2019-07-NZ-VS-CT
Public tender journal ref. no.
13197 - MST
EU journal ref. no.
2019/S 096-231516
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 510 500,00 EUR
Main CPV
33110000-4 - Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Zákazka nie je rozdelená na samostatné časti, keďže sa jedná o ucelený, logicky funkčný celok.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu pre potreby Fakultnej nemocnice Trenčín. Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Súčasťou predmetu zákazku musia byť nasledovné služby:
- Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, základné zaškolenie, týkajúce sa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, (resp. jeho častí), predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie k Tovaru, a to najmä avšak nie výlučne: návod na obsluhu v slovenskom príp. v českom jazyku, záručný list, preberací protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov verejného obstarávateľa.
- Komplexný záručný servis po dobu 5 rokov od doby inštalácie prístroja, v rozsahu podľa Zmluvy, ktorá je prílohou súťažných podkladov
- Dodanie Technologického projektu pre CT prístroj
- Dodanie projektu radiačnej ochrany

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.06.2019 10:00:00
Planned opening of bids
14.06.2019 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Michal Ing. Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 917492846

Documents