Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 18:21

Tender card #01/2020_NZ_ZŠ Prešov
ZŠ v Prešove- zriadenie špecializovaných učební.

Information

ID of tender
3751
Name of content of tender
ZŠ v Prešove- zriadenie špecializovaných učební.
Tender ref. no.
01/2020_NZ_ZŠ Prešov
EU journal ref. no.
2020/S 125-305797
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
211 774,09 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 15 častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:

Časť A: ZŠ Bajkalská

Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská

Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT ZŠ Bajkalská

Časť A3: Interiérové vybavenie ZŠ Bajkalská

Časť B: ZŠ Májové námestie

Časť B1: Didaktické pomôcky ZŠ Májové námestie

Časť B2: Technické a technologické vybavenie- IKT ZŠ Májové námestie

Časť B3: Interiérové vybavenie ZŠ Májové námestie

Časť C: ZŠ Mirka Nešpora

Časť C1: Technické a technologické vybavenie- IKT ZŠ Mirka Nešpora

Časť C2: Interiérové vybavenie nábytok ZŠ Mirka Nešpora

Časť C3: Didaktické pomôcky knižničný fond ZŠ Mirka Nešpora

Časť D: ZŠ Šmeralová

Časť D1: Didaktické pomôcky ZŠ Šmeralova

Časť D2: Technické a technologické vybavenie ZŠ Šmeralova

Časť D3: Interiérové vybavenie nábytok ZŠ Šmeralova

Časť E: ZŠ Važecká

Časť E1: Didaktické pomôcky ZŠ Važecká

Časť E2: Technické a technologické vybavenie ZŠ Važecká

Časť E3: Interiérové vybavenie nábytok ZŠ Važecká

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.08.2020 09:00:00
Planned opening of bids
11.08.2020 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Prešov
Address
Hlavná 73
Prešov
08001, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963

Documents

Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ Bajkalská

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 886,44 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť A2: Technické a technologické vybavenie ZŠ Bajkalská

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 798,17 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť A3:Interiérové vybavenie nábytok ZŠ Bajkalská

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 025,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B1: Didaktické pomôcky ZŠ Májové námestie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
38 269,51 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B2: Technické a technologické vybavenie ZŠ Májové námestie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 796,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B3: Interiérové vybavenie nábytok ZŠ Májové námestie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 581,90 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť C1: Technické a technologické vybavenie- IKT ZŠ Mirka Nešpora

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
28 767,86 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť C2: Interiérové vybavenie nábytok ZŠ Mirka Nešpora

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 118,96 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť C3: Didaktické pomôcky knižničný fond ZŠ Mirka Nešpora

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 683,58 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
22111000-1 - School books
Outcome of tender
One-off Contract

Časť D1: Didaktické pomôcky ZŠ Šmeralova

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
24 140,53 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť D2: Technické a technologické vybavenie ZŠ Šmeralova

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 799,74 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť D3: Interiérové vybavenie nábytok ZŠ Šmeralova

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
22 577,63 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť E1: Didaktické pomôcky ZŠ Važecká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
28 264,71 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť E2: Technické a technologické vybavenie ZŠ Važecká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 893,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť E3: Interiérové vybavenie nábytok ZŠ Važecká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 168,96 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract