Status: Ongoing

Server time: 02.10.2023 23:56

Tender card #KO-KS-225-22
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP.

Messages