Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 03:40

Tender card #KO-KS-225-22
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP.

Messages