Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 20:41

Tender card #KO-KS-225-22
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP.

Information

ID of tender
37785
Name of content of tender
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP.
Tender ref. no.
KO-KS-225-22
Type of tender
Kvalifikačný systém
Type of public tender
Kvalifikačný systém
Type of procurement
Services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Účelom zriadenia kvalifikačného systému „Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP“ (ďalej len „kvalifikačný systém“, alebo aj „KS“), je vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre potreby spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „Spoločnosť SPP“). Zoznam dodávateľov zaradených do KS bude slúžiť Spoločnosti SPP pri výbere dodávateľov zákaziek na vypracovanie projektových dokumentácií a výkon inžinierskej činnosti pri budovaní nových stavieb alebo rekonštrukcií jestvujúcich stavebných objektov rôzneho charakteru (napr. projektové dokumentácie pre stavebné úpravy a rekonštrukcie administratívnych a iných budov, inžinierskych sietí, oplotení, parkovísk, kotolní, technických zariadení budov a podobne). KS sa člení na 5 kategórií v závislosti od charakteru projektovej činnosti.

Notes

Prílohy "Oznámenia o vyhlásení kvalifikačného systému: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre potreby spoločnosti SPP" sú sprístupnené v systéme JOSEPHINE len registrovaným záujemcom.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí - kedykoľvek počas platnosti KS
12.02.2027 12:00:00

Promoter

Subject's name
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Address
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovak republic
Process supervisor
Jana Kozakovičová
jana.kozakovicova@spp.sk
+421 905472331

Documents

Kategória č. 1: zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie stavieb charakteru "Všeobecné stavby" (projektovanie budov pre administratívu, správu a riadenie vrátane súvisiacich inžinierskych, energetických, dopravných a iných stavieb).

Main CPV
-

Kategória č. 2: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Zdravotechnické zariadenia a inštalácie".

Main CPV
-

Kategória č. 3: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Vykurovacie a klimatizačné zariadenia".

Main CPV
-

Kategória č. 4: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Elektrotechnické zariadenia"

Main CPV
-

Kategória č. 5: zabezpečenie projektovej dokumentácie časti stavieb "Tepelné a plynové zariadenia".

Main CPV
-