Status: Completed

Server time: 29.02.2020 11:16

Tender card #S/20466/OVO/2016
Bezdotykový dávkovač dezinfekcie vrátane náplní

Information

ID of tender
38
Name of content of tender
Bezdotykový dávkovač dezinfekcie vrátane náplní
Tender ref. no.
S/20466/OVO/2016
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
2 701,00 EUR
Main CPV
33741300-9 - Hand sanitizer
Further CPV
33141626-4 - Dosage kits
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie bezdotykovej chirurgickej a hygienickej dezinfekcie rúk. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ponuka
23.12.2016 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents