Status: Ongoing

Server time: 30.05.2023 03:01

DPS tender card #040/794/2022-004
Rekonštrukcia podláh v objekte FNsP Žilina - Serverovňa, Chodba Interné, Onkológia, Kuchyňa, Šatňa centrálna sterilizácia

Information

ID of tender
38542
Name of content of tender
Rekonštrukcia podláh v objekte FNsP Žilina - Serverovňa, Chodba Interné, Onkológia, Kuchyňa, Šatňa centrálna sterilizácia
Tender ref. no.
040/794/2022-004
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
26 704,30 EUR
Main CPV
45432110-8 - Floor-laying work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kompletné zhotovenie podlahových vrstiev podľa špecifikácie minimálnych po-žiadaviek vrátane demontáže pôvodnej skladby podláh, úpravy jestvujúcich skladieb pôvodných podláh, vyspravenie podláh po vybúraných priečkach a konštrukciách zhotovenie samonivelizačnej stierky, do-dávka a montáž podlahoviny na lepidlo, zhotovenie soklov vyťahovaním, dodávka a montáž prechodo-vých profilov.
Miesto realizácie : Serverovňa , Chodba interné, Onkológia-sesterne, Kuchyňa, Šatňa centrálna sterilizácia

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.03.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
13.03.2023 09:10:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Address
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovak republic
Process supervisor
Barbora Ľachová
lachovab@fnspza.sk
+421 415110876

Documents