Status: Ongoing

Server time: 26.09.2022 14:43

DPS card #040/794/2022
Rekonštrukcia podláh v objekte FNsP Žilina

Information

ID of tender
31173
Name of content of tender
Rekonštrukcia podláh v objekte FNsP Žilina
Tender ref. no.
040/794/2022
Public tender journal ref. no.
40864-WYP
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
261 106,00 EUR
Main CPV
45432110-8 - Floor-laying work
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kompletné zhotovenie podlahových vrstiev podľa špecifikácie minimálnych požiadaviek vrátane demontáže pôvodnej skladby podláh, úpravy jestvujúcich skladieb pôvodných podláh, vyspravenie podláh po vybúraných priečkach a konštrukciách zhotovenie samonivelizačnej stierky, dodávka a montáž podlahoviny na lepidlo, zhotovenie soklov vyťahovaním, dodávka a montáž prechodových profilov. Jednotlivé realizácie budú zadávané postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu , min. 25m2 do 200m2 . Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
17.10.2022 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Address
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovak republic
Process supervisor
Barbora Ľachová
lachovab@fnspza.sk
+421 415110876

Documents