Status: Completed

Server time: 22.02.2024 05:59

Tender card #S-SLE/11268/23
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej pozemků parc. č. 541, parc. č. 543, parc. č. 544, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Information

ID of tender
38824
Name of content of tender
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej pozemků parc. č. 541, parc. č. 543, parc. č. 544, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Tender ref. no.
S-SLE/11268/23
Type of tender
Veřejná obchodní soutěž
Type of public tender
Veřejná obchodní soutěž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Purchase agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem veřejné soutěže je prodej souboru parcel.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné soutěže je prodej souboru parcel, a to: pozemky
- parc. č. 541, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 077 m2,
- parc. č. 543, zahrada, o výměře 289 m2,
- parc. č. 544, zahrada, o výměře 279 m2,
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, které se nachází mezi ulicemi Na Burni a Prokopská.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
10.04.2023 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Address
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Documents