Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 10:14

Tender card #S-SLE/10733/23
Veřejné prostranství a květinová síň u kostela sv. Josefa, Slezská Ostrava

Information

ID of tender
39225
Name of content of tender
Veřejné prostranství a květinová síň u kostela sv. Josefa, Slezská Ostrava
Tender ref. no.
S-SLE/10733/23
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
12 349 294,87 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je estetizace okolí kostela sv. Josefa v lokalitě Slezská Ostrava spočívající ve výměně stávajících krytů přilehlých zpevněných ploch v okolí kostela a dále výměna a doplnění mobiliáře. Dále bude vybudována nová květinová síň v prostoru ústředního hřbitova.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je estetizace okolí kostela sv. Josefa v lokalitě Slezská Ostrava spočívající ve výměně stávajících krytů přilehlých zpevněných ploch v okolí kostela a dále výměna a doplnění mobiliáře. Dále bude vybudována nová květinová síň v prostoru ústředního hřbitova.
Jedná se o novostavbu květinové síně a stavební úpravy zpevněných ploch okolí kostela, a to na parcelách č. 196/1, 196/2, 198 a 202/1, v k.ú. Slezská Ostrava. Jedná se o stavbu trvalou, stavba bude sloužit jako prodejna květin pro návštěvníky ústředního hřbitova. Vybudovány budou rovněž přilehlé zpevněné plochy, přívod vody z rozšířeného areálového rozvodu, dešťová kanalizace včetně retence s napojením do stávajícího odvodňovacího žlabu, splašková kanalizace včetně bezodtokové jímky na vyvážení a domovní přívod NN (přípojku zajistí ČEZ a.s.).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
11.04.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Address
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Documents

Complete public documentation for the tender can be found on the Profile of the contracting authority.