Status: Completed

Server time: 21.09.2023 18:58

Tender card #ZG.270.3.1.2023
Dostawa fabrycznie nowych maszyn wielooperacyjnych typu harwester oraz forwarder

Information

ID of tender
39296
Name of content of tender
Dostawa fabrycznie nowych maszyn wielooperacyjnych typu harwester oraz forwarder
Tender ref. no.
ZG.270.3.1.2023
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
4 500 000,00 PLN
Main CPV
16600000-1 - Specialist agricultural or forestry machinery
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu maszyn leśnych przeznaczonych do pozyskania i zrywki wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2023 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj do siedziby Nadleśnictwa Cierpiszewo.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu. Zestaw maszyn powinien składać się z:
1) fabrycznie nowej maszyny wielooperacyjnej ścinkowo-okrzesującej – harwestera
jednochwytakowego;
2) fabrycznie nowego ciągnika zrywkowego nasiębiernego – forwardera.
dla Nadleśnictwa Cierpiszewo o wymaganiach technicznych i wyposażeniu opisanych szczegółowo w Załącznikach nr 2a i 2b do SWZ.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
21.04.2023 10:45:00
Planned opening of bids
21.04.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Cierpiszewo
Address
Sosnowa 42
Cierpice
87-165, Republic of Poland
Process supervisor
Paulina Zielaskiewicz
paulina.zielaskiewicz@torun.lasy.gov.pl
+48 566744438
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_cierpiszewo/zamowienia_publiczne

Documents