Status: Completed

Server time: 28.05.2023 23:57

Tender card #39346
Špecifické mikroorganizmy slúžiace na zníženie dávok priemyselných hnojív v poľnohospodárskej praxi

Information

ID of tender
39346
Name of content of tender
Špecifické mikroorganizmy slúžiace na zníženie dávok priemyselných hnojív v poľnohospodárskej praxi
Tender ref. no.
39346
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup špecifických mikroorganizmov pre potreby projektu: Overenie prínosu očkovania pôdy špecifickými mikroorganizmami na zníženie dávok priemyselných hnojív v poľnohospodárskej praxi .
Parametre, technické požiadavky a rozsah zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy - Cenová ponuka.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.03.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Šľachiteľská stanica Horná Streda, a.s.
Address
Partizánska 401
Horná Streda
916 24, Slovak republic
Process supervisor
Marek Opalek
slastanica@gmail.com
+421 911050140

Documents