Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 02:27

DPS tender card #002/2021-083
Spotrebný materiál a kity - 68

Information

ID of tender
39360
Name of content of tender
Spotrebný materiál a kity - 68
Tender ref. no.
002/2021-083
Public tender journal ref. no.
42457-MUT
EU journal ref. no.
2021/S 171-444619
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
227 459,03 EUR
Main CPV
24000000-4 - Chemical products
Further CPV
24300000-7 - Basic inorganic and organic chemicals
18424300-0 - Disposable gloves
33192500-7 - Test tubes
38000000-5 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu a kitov. Zákazka je rozdelená na tri časti. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predloženie ponuky a jej prílohách.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.04.2023 10:00:00
Planned opening of bids
05.04.2023 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
132 803,87 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
24000000-4 - Chemical products
Further CPV
24300000-7 - Basic inorganic and organic chemicals
18424300-0 - Disposable gloves
33192500-7 - Test tubes
38000000-5 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
73 146,24 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
24000000-4 - Chemical products
Further CPV
24300000-7 - Basic inorganic and organic chemicals
18424300-0 - Disposable gloves
33192500-7 - Test tubes
38000000-5 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
21 508,92 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
24000000-4 - Chemical products
Further CPV
24300000-7 - Basic inorganic and organic chemicals
18424300-0 - Disposable gloves
33192500-7 - Test tubes
38000000-5 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
Outcome of tender
One-off Contract