Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 02:26

Tender card #39478
Chladiarenské vozidlo do 3,5 t

Information

ID of tender
39478
Name of content of tender
Chladiarenské vozidlo do 3,5 t
Tender ref. no.
39478
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
36 670,70 EUR
Tender split into parts
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom opakovanej zákazky je nákup 1 ks nového, nepoužívaného chladiarenského vozidla do 3,5 t podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov, vrátane dopravy na miesto dodania a záručného servisu po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky, bez obmedzenia najazdených kilometrov (t.j. výkon povinných záručných prehliadok a kontrol vozidiel v závislosti na výrobcom stanovených servisných intervaloch vozidla a predpísaných úkonov počas celej doby trvania záruky).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2023 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
SLOVATYS spol. s r.o.
Address
Pauínska 24
Trnava
91701, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Matúš Bobek
bobek@slovatys.sk
+421 905429016

Documents