Status: Completed

Server time: 03.10.2023 03:51

Tender card #39481
Teleskopický manipulátor

Information

ID of tender
39481
Name of content of tender
Teleskopický manipulátor
Tender ref. no.
39481
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na dodanie 1 ks "Teleskopický manipulátor" v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v Prílohe - Špecifikácia, ktorú uchádzač vyplní a vloží do systému. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v špecifikácii. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.03.2023 17:00:00

Public Promoter

Subject's name
Poľnonákup TURIEC, a.s.
Address
Robotnícka 2
Martin
036 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zuzana Hrušková
polnonakupturiec@gmail.com
+421 905335238

Documents