Status: Completed

Server time: 30.11.2023 22:10

DPS tender card #6323/2022-014
Spiatočná letenka Viedeň - Thessaloniki "014"

Information

ID of tender
39499
Name of content of tender
Spiatočná letenka Viedeň - Thessaloniki "014"
Tender ref. no.
6323/2022-014
Public tender journal ref. no.
46992-WYS
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
169,33 EUR
Main CPV
60400000-2 - Air transport services
Further CPV
63510000-7 - Travel agency and similar services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie spiatočnej leteckej prepravy pre jednu osobu pri zahraničnej služobnej/pracovnej ceste z Viedne do Thessaloniki.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.03.2023 12:30:00 (Online access to bids)

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Miroslava Vyšná
miroslava.vysna@uniba.sk
+421 290102074
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents