Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 19:19

DPS card #6323/2022
Zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb pre UK - DNS

Information

ID of tender
33428
Name of content of tender
Zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb pre UK - DNS
Tender ref. no.
6323/2022
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 238/2022 - 07.11.2022 pod značkou 46992 - WYS
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
140 000,00 EUR
Main CPV
60400000-2 - Air transport services
Further CPV
63510000-7 - Travel agency and similar services
63515000-2 - Travel services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie bežne dostupných služieb - komplexných služieb súvisiacich so zabezpečením cestovných dokladov - leteniek, pre jednotlivé fakulty a súčasti Univerzity Komenského v Bratislave, prostredníctvom zriadeného DNS, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa a za účelom zabezpečenia pracovných ciest zamestnancov.
Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súvislosti s ich pracovnými cestami, preprava osôb do zahraničia pri zahraničných pracovných cestách, zabezpečenie odvozu na/z letiska v súvislosti so zahraničnými a tuzemskými pracovnými cestami, zabezpečovanie víz v prípade potreby, v prípade potreby zabezpečenie ubytovania, služby súvisiace s prepravou – administratívna a technická podpora, informačné služby - a ďalšie nevyhnutné služby.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
06.12.2022 10:00:00
Planned opening of requests
06.12.2022 11:00:00
Doba trvania DNS
09.01.2024 10:50:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Lenka Batková
lenka.batkova@uniba.sk
+421 918110003
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Tenders