Status: Completed

Server time: 29.05.2020 12:32

Tender card #MUHO 7037/2019 OP
KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN

Information

ID of tender
3961
Name of content of tender
KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN
Tender ref. no.
MUHO 7037/2019 OP
Public tender journal ref. no.
Z2019-019495
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Otevřené řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
70 000 000,00 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
45100000-8 - Site preparation work
45400000-1 - Building completion work
45450000-6 - Other building completion work
45454000-4 - Restructuring work
45454100-5 - Restoration work
45453000-7 - Overhaul and refurbishment work
45350000-5 - Mechanical installations
45351000-2 - Mechanical engineering installation works
45310000-3 - Electrical installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín“.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín“. Stavební úpravy kina Svět Hodonín spočívají v kompletní rekonstrukci a modernizaci objektu kina jak z hlediska stavebně technického (dispoziční změny, nový výtah, zateplení, výměna oken a dveří, nové rozvody TZB) a interiérového vybavení, tak z hlediska technologie promítací a zvukové techniky.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací zpracovanou společností H.arch projekt s.r.o., Legionářů 890/11, 695 01 Hodonín, IČ 28262999, datum zpracování 09/2018, zak. č. 655 (příloha č. 1 ZD)
- Výkazem výměr (Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, příloha č. 2 ZD), resp. návrhu Smlouvy o dílo, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
01.08.2019 14:00:00
Bid validity period
30.11.2019

Public Promoter

Subject's name
Město Hodonín
Address
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Czech Republic
Process supervisor
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.